Ugljeni hidrati

stamenkovica02's picture

Koje jedinje nastaje oksidacijom hidroksilne grupe sa sestog atoma ugljenika D-glukoze

A) D glukonska kiselina

B) D glukonolakton

V) D glukuronska kiselina

G) D glukuronolakton

D) ksilitol