Literatura - 19F NMR

pegi_du's picture

Da li možete da mi preporučite adekvatnu literaturu za učenje i proučavanje 19F NMR spektroskopije? Na srpskom jeziku (ili engleski).

Hvala Vam.