Hemijsko racunanje,Kolicinski odnosi

Anita Marinkovic's picture

Izracunaj koliko je potrebno molova aluminijuma za reakciju sa jodom pri cemu nastaje aluminijum jodid

tashica_02's picture

2Al + 3J2 ----> 2AlJ3

Potrebno je 2 mola aluminijuma.