organska hemija

saramacanovic's picture

Dobro veče. Zanimalo me je rjesavanje zadataka sa smjesom iz organske hemije. Dva zadatka koja me muce glase: "Pri sagorijevanju 10cm kubnih smjese propana i pentana sa viskom kiseonika, i nakon hladjenja zapremina se smanjuje za 36cm kubnih. Koliko je propana bilo u smjesi?" i " Smjesa metana i etana mase 237,5g , p.n.u. zauzima zapreminu od 210 dm kubnih. Odrediti zapreminske procente u smjesi. ". Hvala Vam puno unaprijed.