Мешање 2 киселине,одређивање РН раствора

Student medicine's picture

Помешано је 500 мл раствора хлороводоничне киселине чија је концентрација 0,0001мол/л и 500 мл раствора азотне киселине исте концентрације.Колика је РН вредност добијеног раствора?