Karboksilne kiseline

Radioactive's picture

Napisati racionalne formule dva jedinjenja koja se dobijaju dehidratacijom jabučne kiseline. 
Znam da su u pitanju maleinska i fumarna, zanima me samo kako to da predstavim racionalnom formulom pošto im je molekulska ista?