Organska hemija-Fenoli

ceperkovicc's picture

Napisati reakciju dobijanja oksonijum soli u reakciji propiletil-etra sa hlorovodonickom kiselinom.

Ako bi neko mogao da mi pomogne da napisem formulu bila bih veoma zahvalna :) Hvala unapred!