Karboksilne kiseline

mm.lab's picture

Kolika je zapremina esencije gustine 1,070 g/cmpotrebna za pravljenje 200 cm3 rastvora sirćetne kiseline gustine 1,007 g/cm3? (% etanske kiseline u esenciji je 80%, a u sirćetu 6%)