Ako neko moze da pomogne za ova dva zadatka?

HemijaM's picture

1. Za titraciju 20cm3 rastvora KCl koji sadrzi 2,3804 KCl, u 250cm3 utrosrno je 18,3cm3 rastvora AgNO3. C(AgNO3)=?

resenje: 1,1395mol/dm3

2. U 250cm3 rastvora koji se sastoji od KCl i NaCl ima 0,4660g soli. Za analizu je uzeto 25cm3 rastvora. Do zavrsne tacke titracije je utroseno 21,3cm3 0,0514mol/dm3 rastvora AgNO3. Koliko se % KCl nalazi u rastvoru? 
resenje: 86,60%

khaleesi999's picture

ja dobijem 0,1395 mol/dm3
ne znam da li si greskom unijela 1,1395 mol/dm3
takodje pretpostavljam da je 2,3804 grama (da se radi o masi KCl)
dakle u 250 cm3 se nalazi 2,3804 g KCl
n (KCl) = m / M = 2,3804 / 74,6 = 0,0319 mol
to je kolicina supstance u 250 cm3, a u 20 cm3 sto je koristeno za titraciju ima otprilike 10 puta manje mola, to cemo tacno izracunati preko proporcije
0,0319 mol : x = 250 cm3 : 20 cm3   gdje je x kolicina stupstance (n od KCl) u 20 cm3 KCl rastvora
x = 0,002555 mola
ta kolicina je potrebna za dostizanje tacke ekvivalencije kod titracije i isto toliko mola mora da bude srebro nitrata u 18,3 cm3
dakle iz toga slijedi da je c (AgNO3) = n/V = 0,002555mol/0,0183 dm3 = 0,1394 mol/dm3