Koji od navedenih hidroksida

Jennifer X's picture

1.Koji od navedenih hidroksida sa 0.3 mola sumporne kiseline daje 0.1 mol neutralne soli?

A)KOH   B)Mg(OH)2   C)CsOH   D)NH4OH

E)Al(OH)3 

Rjesenje je pod E. Zasto i koji je postupak rjesavanja ovakvog zadatka?

2. Koja od navedenih kiselina sa 0.3 mola kalcijum-hidroksida daje 0.1 mol neutralne soli? 

A)H2SO3    B)H3PO4  C) HClO4   D)H2CO3   E)HNO2

Rjesenje je pod B. Takodje zasto i kakav je postupak?

 

khaleesi999's picture

H2SO4 : so = 0.3 : 0.1
H2SO4 : so = 3 : 1
1 H2SO4 = 3 * so
dakle kad bi imala jednacinu reakcije u kojoj reaguje 1 H2SO4 dobila bi : 3 X SO4, gdje je x element iz baze, odnosno u soli moras imati 3 SO4^2- grupe vise, to izgleda ovako X(SO4)3
SO4 grupa je 2- negativna, dakle njeno stanje kad je pomnozimo sa 3 je -6
Sto znaci da nas trazeni element mora imati oksidacioni broj +6 ; +3 * 2  ili +2 * 3
Kalium ima + 1, Cezijum +1, Amonijum grupa je +1, dakle ove atome/atomske grupe nece odgovarati
Magnezijum je + 2 ali Magnezijum Sulfat bi imao 1 Sulfatnu grupu po 1 Atomu magnezijuma jer imaju isti oksidacioni broj, MgSO4
Dakle Aluminijum koji ima +3 ce odgocarati u obliku Al2 odnosno +3*2 = +6
Trazena neutralna so je Al2(SO4)3

khaleesi999's picture

KOH : so = 0.3:0.1
KOH : so = 3 : 1
1 KOH = 3 * so
Dakle nasa so ima ili 3 K, odnosno K3. Kalium ima naelektrisanje +1,pomnozen sa 3, atom/atomska grupa koja odgovara nasoj soli mora imati naelektrisanje -3 ili -1 * 3
posto  kalijum vec ima +1, kada bi atom od kiseline imao -1, so bi izgledala KX, i ne bi ispunjavali uslov 3:1
dakle trazimo atom ili atomsku grupu sa -3, a to je od ponudjenih fosforna kiselina, tj fosfatna grupa PO4^-3
Sulfitna SO3 je - 2 (vidis po broju H atoma)
ClO4 je -1
CO3 je -2
Nitrit NO2 je -1

 

Jennifer X's picture

Hvala puno.