Oksido-redukcija

lorens's picture

Cao, treba mi mala pomoc u vezi redok reakcija

 

U skripti za prijemni ispit imam par pitanja u kojim moram da prepoznam redok reakcije.

Zanima me moze li mi iko objasniti zasto su bas ove reakcije redoks

1. Mg+2HCl=MgCl2+H2

2.MnO2+2HCl=MnCl2+Cl2+2H20

3.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2

4.Cl2+2KBr=Br2+2KCl

I zasto reakcije SO3+H2O=H2SO4 nije redoks (mislim predpostavljam sto, ali uvijek je bolje biti 100% siguran)

Hvala unaprijed na odgovoru :3

khaleesi999's picture

1. u prvoj reakciji mangan iz 0 prelazi u +2 (otpusta elektrone dakle oksiduje), vodonik iz +1 prelazi u 0 (kada su u elementarnom/atomskom stanju, dakle ne u jedinjenju uvijek imaju oksidacioni broj 0), oks. broj mu se smanjuje dakle prima elektrone, 2H (+1) + 2e-   -->  H2 (0) prima 2 elektrona vrlo je vazno da broj vodonikovih atoma ostane isti, znaci moras izjednaciti
2.Mn u MnO2 ima stanje +4 (jer O uvijek ima -2 ---> 2*2=4), u dr dijelu reakcije ima stanje +2 (jer Cl ima -1 --> -1 * 2 = -2, dakle Mn mora biti +2) prima elektrone (2e-) dakle redukuje se. Hlor iz -1 prelazi u 0 (stoji sam), oks broj raste, dakle oksiduje se
3. Zn iz 0 prelazi u Zn+2, oks broj raste, oksiduje se. Vodonik iz sulfatne kiseline ima stanje +1, elementaran 0, prima e- redukuje se
4. Cl iz 0 prelazi u -1, redukuje se, Br iz -1 u 0 oksiduje se
Zato su bas te reakcije redoks reakcije gdje imas promjenu oksidacionog broja i uvijek se zajedno odvijaju oba procesa. 
Reakcija gradjenja sulfatne kiseline nije redoks reakcija, jer oksidaciona stanja ostaju ista. SO3, Sumpor ima +6, kiseonik -2, H +1, i ista oksidaciona stanja ostaju i u obliku sulfatne kiseline
Kod reakcija gradjenja kiselina, ili reakcija kiseline sa bazom pod gradjenjem vode i soli:
npr HCl + NaOH --> NaCl + H2O najcesce nema promjene stanja oksidacionog broja, te se samim tim elektroni niti otpustaju niti primaju, odnosno ne dolazi do oksidacije i redukcije. Zato to nije RedOx reakcija.

lorens's picture

Hvala vam mnogo!

Bokicak's picture

Da li neko zna hemijsku reakciju prilikom koje se dobija sapun? Koja je formula triacilglicerola i da li postoji vise tih formula? Sta su aldehidna i keto grupa i koje su racionalno strukturne i molekulske formule trioze, tetroze, pentoze i heksoze i da li postoje neki drugi nazivi ovih monosaharida? Sta nastaje razlaganjem laktoze i kako da napisem jednacinu te reakcije? Takodje da li neko zna resenja ovih zadataka: 1. Koliko grama etanola se dobija pri alkoholnom vrenju 18kg glukoze? 2. Koliko grama saharoze i koliko grama vode treba odmeriti za pravljenje 250g 10%-nog rastvora? 3. Koliko grama glukoze i koliko grama fruktoze se dobija razgradnjom 342g saharoze? 4. Koliko grama ugljenika ima u 0.25 mol saharoze?

 

Bokicak's picture

Bioloski vazna organska jedinjenja

Jelenaa909's picture

Cao moze li neko da mi pomogne oko postupka resavanja zadataka?

1.U reakciji 3g ugljenika sa 6g kiseonika nastaje ugljenik(IV)-oksid.Koji reaktant je u visku i ostaje neizreagovan i koliko grama?

2.Izracunaj koliko se molova aluminijum-oksida moze dobiti oksidacijom 54g aluminijuma.Prikazi postupak

Pozdrav