Ph vrijednost rastvora

Jennifer X's picture

Kolika je pH vrijednost rastvora dobijenog mijesanjem 250cm3 HCl cija je c=0.5mol/dm3 sa 200cm3 NaOH cija je c=0.5mol/dm3? Kiselina i baza su potpuno disosovane. 

Rjesenje je 1.26

Zanima me postupak. Unaprijed hvala.

khaleesi999's picture

 HCl --> H+  +  Cl-
NaOH --> Na+ + OH-
to je disocijacija, pored toga doci ce do neutralizacije reakcijom HCl + NaOH --> NaCl + H2O odnosno NaCl + H+ + OH-
V HCl = 0.25 dm3; c=o.5mol/dm3 iz toga slijedi n HCl = c*V odnosno 0.125mol
na isti nacin dobijes da je n NaOH=0.1mol
oni iz jednacine treba da reaguju 1:1, HCl je u visku sto znaci da ce H+ joni biti takodje u visku
HCl je u visku za 0.025 mol
To je takodje kolicina jona vodonika jer hcl disosuje 1:1
n H+ = 0.025mol
Vr (rastvora) = V HCl + V NaOH = 0.45 dm3
c (H+) = n / Vr = 0.025/0.45 = 0.0555mol/dm3
pH = -log c (H+) = - log (0.0555) = 1.255

khaleesi999's picture

ne znam da li bas ovako mozes da pises jednacine, davno sam ih radila, ali to je sustina, dolazi do neutralizacije a visak koji je proporcionalan kolicini jona se koristi za racunanje koncentracije sa novom masom rastvora