Disocijacija kompleksnih soli

lorens's picture

Zdravo, može li mi neko objasniti kako funkcioniše disocijacija opleksnih soli, npr. :

Na2[Zn(OH)4], zasto se ov sol razdvaja na 2Na i Zn(OH)4, a ne na 2Na+Zn+4OH 

[Ag(NH3)2]NO3, zasto se ova pak rastavlja na diaminsrebro i nitratni jon, a ne na sve pojedinačne faktore..

Možda je pitanje glupo, ali bih bio zahvalan kad bi mi odgovorili.