Hemijska kinetika

asterix's picture

Molim pomoć oko ovog zadatka: 

 Hemijska promena prikazana je jednačinom:

A + 2 B → 2 C + 3 D. Koliko se promeni brzina trošenja reaktanta A ako se brzina nastajanja proizvoda D poveća dva puta?

A. Poveća se dva puta.

B. Smanji se na pola.

C. Poveća se tri puta.

D. Smanji se na trećinu.

hvala