Termodinamički parametri reakcije - Promena entropije

Frans's picture

Za reakciju dobijanja monokalcijum fosfata:

CaCO3 + 2H3PO4 = Ca(H2PO4)2*H2O + CO2(g)

Dati su sledeći termodinamički parametri za različite temperature:

 

  T             deltaH     deltaS     deltaG            K              Log(K)

  C               kJ            J/K           kJ

40.000   -51.496   160.640   -101.800   9.597E+016    16.982

50.000   -79.011    73.454    -102.747   4.071E+016    16.610

Treba mi pomoć da praktično razumem ovako veliku razliku u promeni entropije reakcije na 40 i 50 stepeni celzijusa. Da li je entropija reaktanata porasla pa je iz tog razloga smanjena promena entropije za reakciju ili je nešto drugo razlog? Takođe postoji velika razlika u promeni entalpije reakcije na dve temperature. Da li to znači da će se, po molu, na 50 C osloboditi cca 28 kJ energije više nego na 40, a samim tim će i efikasnost reakcije za toliko biti veća?