Zadaci

Matematicar.'s picture

Trebaju mi ova dva zadatka sto brze to bolje, hvala unapred.

1. 1dm³ nekog gasa na temperaturi 27°C i pri pritisku 120 kPa ima masu 3.079 g. Odredi relativnu molekulsku masu tog gasa.

Rešenje: 64

2. Smeša ugljenik(II)-oksida i ugljenik(IV)-oksida mase 29 g ima zapreminu 16.8dm³. Odredi zapreminski procenat ovih gasova u smeši.

Rešenje: 66.66%CO2 i 33.33%CO