hemija

Tegeltija Jovana's picture

koliko se može dobiti grama cikličnog proizvoda potpunom hidrogenizacijom 25,6g naftalena?

Ivana Tepavac's picture

Sve soli pri rastvaranju u vodi podležu precesu: hidrolize,

el.disocijacije,

elektrolize,

asocijacije,

dehidratacije?