Brzina hemijske reakcije

MarijaC's picture

U sudu zapremine 1dm³ pomiješano je 2,25 mola gasa A i 1,5 mola gasa B.
Gasovi A i B reaguju prema sljedećoj hemijskoj reakciji:
A (g)  +  B (g)  --->  AB (g)

Nakon 10 sekundi u reakcionom sistemu je nastalo 0,5 mola gasa AB. Izračunaj brzinu hemijske reakcije i sastav gasne smeše.

Predrag Milosevic's picture

Brzina hemijske reakcije je promena koncentracije sa vremenom.

Izraz za brzinu hemijske reakcije za gas A ce biti

Rate reakcije  = (2.25 mol - 1.75 mol)/ 10 sec = 0.05 M/s

Odakle 1.75 mol gasa A.....to je kolicina koja je ostala nakon 10 sec reakcije....da bi napravili 0.5 mola AB treba potrositi 0.5 mola A.

 

Slicno je i za gas B

tu imamo ovaj izraz Rate = (1.5 mola - 1 mol) / 10 sec  = 0.05 M/sec

Smesa ce imati ovaj sastav: 

1.75 mola A,  1 mol A  i 0.5 mola AB