ZADACI ZA PRIJEMNI: ALKENI hitno

t555's picture

Da li mi neko moze pomoci oko sledecih zadataka:

kragujevacka zbirka za medicinu- alkeni 

zadaci 22, 23, 24

22. Koliko mg izobutena je potrebno za obezbojavanje 10mL rastvora broma koncentraqcije 1,6 g/ dm3?

23. Ako 1g smese koju cine propan i propen izreaguju sa kalijum -permanganatom ukupna masa takve nove smese iznosice 1,51 g. Izracunati procenat alkana u smesi pre izvrsene hemijske rekacije.

24. Izracunati procenat n-butana iz smese sa 1-butenom ako je 1g smese izreagovao sa 50mL rastvora broma u ugljen/ tetrahloridu koncentracije 5.10 na -2 mol/L.

bidzip's picture

Prvo treba da napišeš reakciju adicije na izobuten da bi video odnos molova.

Onda postaviš odnos molova

n(C4H9):n(Br2)=1:1

n(C4H9)=n(Br2)

m/M(C4H9)=gama*V/M        gama=m/V  n=m/M

m(C4H9)= 1,6*0,01dm³/160g/mol *57g/mol=0,057g =5,7,mg

Trebalo bi da je ovako.

 

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 23.

Ovde treba obratiti paznju na reakciju  propena sa pemanganatom gde na kraju propen postaje "tezi" jer se pretvara u alkohol (dobija dve OH grupe). Sva razlika u masi potice od OH grupa.

Znaci masa OH = 1.51g - 1 g= 0.51 g OH

koliko je to molova:

znamo da je molarna masa OH = 17 g...pa je 0.51 g  = 0.03 mola OH

tih 0.03 mola OH se nalaze na 0.015 mola propena.

(reakcija kaze da 1 mol propena ce imati 2 mola OH grupa na kraju)

0.015 mol propena ...koja je to masa (molarna masa propena je 42.08 g)

to je 0.015*42.08 = 0.63g propena (u smesi  od 1 g sa propanom)

znaci propana je 1 g - 0.63g = 0.37 g 

ili izrazeno u procentima 37%

 

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 24.

Prvo da vidimo koliko molova Br2 se nalazi u 50 ml rastvora koncentracije 0.05 mol/l Br2

taj broj molova je reagovao sa jednakom kolicinom butena (reakcija je 1 : 1 molova)

x = 50*0.05/1000 = 0.0025 molova Br2 (i toliko ima isto  butena da reaguje sa tom kolicinom Br2)

Sad znamo da u smesi imamo 0.025 molova butena...molarana masa butena je 56.11g ...znaci imamo 0.025*56.11=0.140 g butena

Masa butana je razlika od mase smese  1g - 0.140 g (butena) = 0.86 g butana

to znaci onda da imamo 86 % butana u smesi