ph vrednost rastvora. hidroliza soli....

Knez999's picture

Jel bi mogao neko da mi pomogne sa ovim zadatkom.

Izracunati pH rastvora dobijenog rastvaranjem 18,525g kalcijum - hidroksida u 5mvode. i predpostaviti da je disocijacija kalcijum - hidroksida potpuna 

Predrag Milosevic's picture

Kada je rec o pH rastvora mi treba da posmatramo koncentraciju izrazenu u molovima po dm3...

U nasem slucaju mi znamo da je 18,525g kalcium ohidroksida ili Ca(OH)2 rastvoreno ne u 1 dm3 nego u 5000 dm3.

Prvo da vidimo koliko molova Ca(OH)2 imamo...molarna masa Ca(OH)2 je 74.093...pa ce broj molova biti  18,525/74.093 = 0.25 molova

i jos nesto...1 mol Ca(OH)2  ce dati 2 mola OH- .(za pH nas interesuju OH- ioni ili H+ ioni)

pa ce 0.25 mola Ca(OH)2 dati 0.5 mola OH- iona i oni se nalaze u 5000 dm3 rastvora...e sad da vidimo koliko se OH- iona nalazi u 1 dm3 rastvora...znaci 0.5/5000 = 0.0001 mol OH- iona

Sad mozemo da izracunamo pOH = -log[OH]  ...pOH = -log [0.0001] = 4

Kako je pH + pOH =14...znaci pH = 10