pH vrednost rastvora

Nikola45789's picture

Izracunati pH vrednost rastvora koji nastaje mesanjem 100cm 0,15 M kalcijum-hidroksida sa 98 cm3 0,15 M azotne kiseline i 100 cm3 vode ?

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku treba da izracunamo pH i zato nam treba koncentracija H+ iona ili OH- izrazena kao mol/dm3...ili M.

Prvo da vidimo kolika je ukupna zapremina rastvora koji je nastao mesanjem...to je lako....100cm3 + 98cm3 + 100cm3....znaci 298cm3 rastvora.  E sad da vidimo koliko molova H+ ili OH- se nalazi u toj zapremini.

Mesanjem baze i kiseline dolazi do neutralizacije i ponekad necega ostane u visku...da li baze nili kiseline videcemo iz reakcije:

Ca(OH)2 + 2HNO3 -----> Ca(NO3)2    + 2H2O

Znaci ako imamo 1 mol baze za neutralizaciju se trosi 2 mola kiseline. Da vidimo sada sa cime mi raspolazemo...koliko molova kiseline i baze je uslo u reakciju.

100cm3 Ca(OH)2 koji je 0.15 M sadrzi 0.015mola Ca(OH)2 (zasto...iz razloga sto 1000cm3 sadrzi 0.15mol).

98cm3 azotne (HNO3) kiseline koncentracije 0.15M sadrzi 98*0.15/1000=0.0147mola kiseline.

Sada procenjujemo sta ce ostati u visku....iz rekcije vidimo da 1 mol baze trosi duplo vise mola kiseline (odnos je 1:2), a mi imamo skoro jednake kolicine baze i kiseline...znaci ostace u visku baza....a potrosicemo baze Ca(OH)2   1*0.0147/2=0.00735 mola...znaci ostalo je neizreagovano...0.015-0.00735=0.00765 mola Ca(OH)2   i tih 0.00765mola ce se nalaziti u 298cm3. Naravno nas zanima koliko bi se molova Ca(OH)2 nalazilo u 1dm3 (1000cm3) takvoga rastvora...pisemo proporciju...C=0.00765*1000/298=0.0256711 mola u 1dm3 (M).

Broj molova OH- ce biti duplo veci jer formula ima 2 OH- grupe...znaci konacno izracunamo da je broj molova OH- 0.0256711*2=0.05134 mola/dm3

Sad izracunamo negativni logaritam od tog broja molova OH- i dobicemo pOH

pOH= log (0.05134)=1.2895

a kako znamo da je pH +pOH=14...ispada da je pH14-1.2895 = 12.71