Hemijska kinetika

Dario.V19's picture

Kako se menja brzina hemijske reakcije: 2 CO(g) + O2(g)  2 CO2(g), ukoliko se koncentracija ugljenik(II)-oksida poveća sa 0,03 na 0,12 mol/dm3 , a koncentracija kiseonika ostane nepromenjena? a. Brzina reakcije se povećava 4 puta. b. Brzina reakcije se smanjuje 4 puta. c. Brzina reakcije se povećava 16 puta. d. Brzina reakcije se smanjuje 16 puta.

Predrag Milosevic's picture

Da bi resili ovaj zadatak moramo da znamo izraz za brzinu hemijske reakcije. Odmah da kazem da taj izraz treba traziti u referentnim knjigama, i koji je rezultat eksperimenta. Nije uvek moguce samo  se osloniti na hemijsku jednacinu.

Konkretno za ovu hemijsku reakciju je brzina (rate) = k * [CO](2) * [O2]

Ova reakcija je drugog stepena u odnosu na CO i prvog stepena u odnosu na O2.

Ako povecamo koncentraciju CO za 4 puta (od 0.03 na 0.12 mol/dm3)...to znaci da se brzina hemijske reakcije  povecava za 16 puta (na kvadrat).

Da smo kojim slucajem povecali koncentraciju O2 za 4 puta, a ne CO...u tom slucaju bi brzina hemijske reakcije bila "samo" 4 puta veca.

Tacan odgovor je pod c)