Masa i višak

KemijaNik's picture

Ako razmotrimo jedna činu 3NO2 (g)+ H2 O(l) ----->2HNO3 (aq) + NO(g) i prema istoj računamo, koliko grama vode je potrebno da nastane 31,5g HNO3 uz pretpostavku da postoji višak O2.

Predrag Milosevic's picture

Gledajuci hemijsku jednacinu rezonujemo da 1 mol vode treba da se dobije 2 mola HNO3.

Da pretvorimo te molove u grame, pa da onda vidimo kako stvari stoje.

Molarna masa vode je 18 g.

Molarna masa HNO3 je 63 g.

Sad mozemo da tvrdimo da je 18 g vode potrebno da se dobije 126 g HNO3, a xg vode da se dobije 31.5 g HNO3.

x = 18 * 31.5 / 126 = 4.5 g vode treba