U rastvor srebro- nitrata dodato je 20g natrijum- hlorida. Izracunaj masu srebro- hlorida loja nastaje u reakciji.

Ema K's picture
Predrag Milosevic's picture

Prvo treba da znamo hemijsku reakciju ...sta se dogadja.

Srebro, kao pozitivan ion reaguje sa hloridima (negativan ion) i stvara talog AgCl.

AgNO3  +  NaCl  ------>  AgCl (s)   + NaNO3

ili  tacnije napisano

Ag+   +  Cl-  --------> AgCl (talog)

Ali za izracunavanje cemo koristiti prvu hemijsku jednacinu.

Molarna masa NaCl je 58.44 g

Molarna masa AgCl je 143.32 g

Na osnovu hemijske reakcije mozemo da kazemo da jedan mol NaCl (ili 58.44 g NaCl)  daje  jedan mol AgCl (ili 143.32 g AgCl)...e sad se pitamo koliko ce  20 g NaCl da nagradi g AgCl...naravno proporcionalno manje...

x = 20 * 143.32 / 58.44  = 49.05g AgCl

Treba da dodam da je pretpostavka da AgNO3 imamo u visku (koliko god treba i vise od toga), a NaCl ce sav da se potrosi u reakciji (svih 20g)..