Rastvori

Emilija3001's picture

Rastvorljivost kalijum-hlorata(KClO3) na 70 stepeni je 30.2g a na 30 stepeni 10.1g. Koliko će grama ove soli iskristalisati iz 70g zasićenog rastvora ako se on ohladi sa 70 stepeni na 30 stepeni. Rešenje je 10.8g, a ja dobijam 5.4. Ne znam gde grešim molim vas za pomoć.

Predrag Milosevic's picture

Na pocetku treba biti precizan u smislu podataka koje imamo....

Rastvorljivost KClO3 na 70C  je 30.2g na 100g rastvaraca (vode)...i to znaci da ce taj rastvor imati masu od 130.2 g (30.2g + 100g vode)

E sada, da vidimo ako imamo 70g rastvora na 70C koliko KClO3 se tu nalazi...znamo da u 130.2g se nalazi 30.2g KClO3...znaci, proporcionalno ce biti 16.24g KClO3 rastvoreno.

Koliko imamo g vode u 70g rastvora? To je ono sto se ne menja i na 70C i na 30C.

U 130.2g  rastvora ima 100g vode a sad, u 70 grastvora ce biti proporcionalno 53.76g vode.

Sad da predjemo na 30C...i tu mozemo da kazemo, na osnovu rastvorljivosti da ako imamo 100g vode, na toj temperaturi se moze rastvoriti 10.1g KClO3...medjutim mi nemamo 100g vode nego 53.76g pa ce proporcionalno tu biti rastvoreno samo 5.43g KClO3....ostatak ce se iskristalisati...znaci, 16.24g - 5.43 =10.8g...i to je resenje.