Rastvori

Emilija3001's picture

Koju količinu 20% rastvora KOH treba dodati u 1kg 50% rastvora da bi se dobio 25% rastvor? (5kg)

Piše da je rešenje 5kg ali ja dobijam 2,5kg. Ne znam gde grešim molim Vas za pomoć. Hvala unapred.

stefan17's picture

Treba samo malo razmisliti, nije jednostavno baratati sa 3 rastvora.

Krenimo od drugog rastvora cija je masa poznata i odredimo koliko KOH tu ima.

50/100 =m(KOH)2/mr2

50/100=m(KOH)2/1kg

m(KOH)2=0.5kg 

Iz prvog rastvora možemo da zaključimo:

20/100=m(KOH)1/mr1

1/5 = m(KOH)1/mr1

Unakrsno mnozimo: mr1=5 m(KOH)1

Sad na kraju postavimo jednacinu za rastvor broj 3, cija masa je jednaka zbiru masa prvog i drugog rastvora.

25/100 = m(KOH)/mr

25/100 = m(KOH)1 +m(KOH)2 /mr1+mr2

25/100=m(KOH)1+0.5kg/mr1+1kg

Mnozimo unakrsno

25mr1+25kg=100m(KOH)1+50kg

Uvrstimo da je mr1=5 m(KOH)1

125m(KOH)1+25kg=100m(KOH)1+50kg

25m(KOH)1= 25kg

m(KOH)1=1kg

I sad odredimo masu rastvora 1, koja je 5 puta masa KOH iz prvog rastvora.

mr1=5m(KOH)1 =5×1kg =5kg