Koji je trovalentni metal?

teodora_milosevic15's picture

Baza trovalentnog metala je neutralisana sumporastom kiselinom. Koji metal je u pitanju, ako se zna da od 31,2g pomenute baze dobija 51,8g neutralne soli?

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak zahteva donekle matematicki nacin razmisljanja i vise je neka vrsta rebusa...nego realna situacija koju susrecemo u hemiji...

Davidimo sta mozemo da uradimo na osnovu podataka iz zadatka...

Da li mozemo da napisemo hemijsku reakciju...da.  Oznacicemo nas nepoznati element sa X.

3H2SO3 + 2X(OH)3  ------->   X3(SO3)3  + 6H2O

Znaci odnos molova hidroksida i soli mora biti 2:1

Molarna masa naseg hidroxida bi mogla da se izracuna ako znamo X ...i bi bilo (X + 51.022)...gde je 51.022 u stvari 3 x OH

Molarna masa naseg sulfita bi mogla da se izracuna pomocu ovog izraza....(2X +240.1896)...gde je 240.1896....3 x SO3

Sad mozemo da napisemo...

31.2/(X+51.022)   :   51.8/(2X + 240.1896)   =   2   :   1

Ja sam dobio za X =53.59

Tako da bi taj element mogao biti Mn mada oksidaciono stanje +3 nije bas tako cesto (ali i Fe  ili Cr nisu daleko ako uzmemo u obzir nepreciznost u  zaoukruzivanju brojeva) 

Predrag Milosevic's picture

Ispravka za hemijsku reakciju...umesto X3(SO3)3...treba X2(SO3)3