Broj atoma fosfora?

stefan_milosevic16's picture

Izracunaj br. atoma fosfora koji se izdvaja kao proizvod kisele soli u reakciji 24g Mg(OH)2 sa fosfornom (H3PO4) kiselinom.

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak nije tezak ...pod uslovom da imamo hemijsku reakciju...

Kako je receno da nastaje kisela so....mozemo da napisemo...

2H3PO4  +  Mg(OH)2  --------->    Mg(H2PO4)2   +  2H2O

Znaci ako imamo 1 mol Mg(OH)2 ...dobicemo 1 mol kisele soli...i tamo ce biti 2 mola P atoma

E sad, davidimo koliko molova Mg(OH)2 imamo...receno je 24g

Molarna masa Mg(OH)2 je 58.31 g....znaci mi imamo 0.41 mol  Mg(OH)2...toliko cemo dobiti i kisele soli...a to znaci 2 puta toliko molova  P atoma...0,82 mola

Sad to lepo pretvorimo u brojeve jer znamo da Avogadrov broj je 6.02 * 10^(23) cestica u 1 molu...pa nas rezultat dodje 4.9 * 10^(23) atoma P