Zagrevanje - rastvori

teodora_milosevic15's picture

Rastvorljivost neke supstance na 25°C iznosi 40g. Ako se 200g rastvora zasicenog na 25°C, naci masu supstance koja se dodatno moze rastvoriti zagrevanjem na 80°C. Rastvorljivost ove supstance na 80°C iznosi 150g.

lukasm0111's picture

E, ovako:

Rastvorljivost ti govori koliko se te supstance rastvori u 100g vode.

mrastvora=mrastvorene supstance+mvode

Samim tim, postavimo proporciju:

ZASICEN RASTVOR NA 25ºC:

140g rastvora : 40g supstance u njemu = 200g rastvora : xg supstance u njemu

x=57,142g 

Sada znamo da se zasicen rastvor na 25ºC sastoji od 57,142g soli i 142,858g vode.

ZASICEN RASTVOR NA 80ºC:

100g :150g rastvorene supstance = 142,858g : yg rastvorene supstance

Odatle je y=214,287g

Pri zagrevanju se masa vode NE MENjA!! A kako nam je vec poznata masa vode, kroz proporciju smo saznali koliko soli sadrzi zasiceni rastvor na novoj temperaturi. Sada je ostalo samo da vidimo koliko je ta masa veca od pocetne.

mrastvorene supstance u prvom rastvoru+msupstance koju smo dodali=y

msupstance koju smo dodali=157,145g

Nadam se da ti je ovo pomoglo. Ako imas pitanja slobodno pitaj!