brzina reakcije

Beelm's picture

Kako se menja brzina reakcije: 2NO(g)+O2(g)--->2NO2(g),ako se koncentracija NO poveća tri puta?

Poveća se 9 puta.

Možete li mi objasniti kako se rade ovi zadaci i šta je šta u formulama?

stefan17's picture

Zadaci sa brzinom hemijske reakcije ovog tipa rješavaju se putem zakona o dejstvu masa. On kaže da je brzina hemijske reakcije proporcionalna proizvodu koncentracija reaktanata.

Ono što je bitno da znaš je da se kod reaktanata kojih se troši 1 mol stavlja koncentracija na prvi stepen, onih koji se troši 2 mol stavlja se na kvadrat itd...

2NO + O2 -> 2 NO2

E sad postavimo izraz za brzinu reakcije gdje imamo onu početnu koncentraciju NO

V1 = k × [NO]² × [O2]

Sad uvrstis u izrazu za drugu reakciju 3[NO]

V2 = k × {3[NO]}² × [O2]

V2 = k × 9[NO]² × [O2]

Odnos brzina nadjes na sledeci nacin: V2/V1 odnosno

k×9[NO]² ×[O2] / k × [NO]² ×[O2] i sve ti se pokrati pa ostane da je

V2/ V1 = 9 odnosno da se brzina poveca 9 puta.

 

Samo nisam siguran, neka neko provjeri, da li se uključuje O2 s obzirom da je u elementarnom stanju a znam da se negdje (mislim kod ravnoteže) ne uključuje

stefan17's picture

Sjetih se, da se koriste u izrazu za zakon o dejstvu masa ili supstance gasovitog stanja (g) ili supstance u vodenom rastvoru (aq) ...

Beelm's picture

Hvala puno na odgovoru

Ema K's picture

Pozdrav!

Potrebna mi je pomoc oko sledecih zadataka:

1) U medicini se rastvor ortoborne kiseline koncentracije 30g/dm3 koristi kao antiseptik. Koliko je grama ciste kiseline potrebno odmeriti za pripremanje 100 cm3 ovog ratvora? (Meni je ispalo 3g, ali nisam sigurna, posto nemam resenje)

2) Izracunaj koncentraciju amonijaka ukoliko se taj gas dobija reakcijom 12g amonijun-hlorida i 74g kalcijum-hidroksida, a zatim uvodi u 1dm3 destilovane vode.

3) Opiši sastav rastvora koji nastaje mešanjem rastvora koji sadrzi 0.5mol natrijum-fosfata i rastvora koji sadrzi 0.25mol natrijum-dihidrogenfosfata.(2. i 3. zadatak mi nisu jasni) 

Predrag Milosevic's picture

zadatak 1

Dobro si izracunala 3g.

Zadatak 2

Ovde prvo moramo da vidimo sta ce se potpono potrositi ili drugacije receno sta ce ostati u visku...napisimo reakciju

2NH4Cl  + Ca(OH)2  ---->   2NH3 + CaCl2  +  2H2O

Ako uzmemo molarne mase NH4Cl = 53.49g   i   Ca(OH)2 = 74g  mozemo da kazemo sledece...

2x53.49g=106.98g NH4Cl ce trositi tacno 74g Ca(OH)2

Ocigledno mi nemamo toliko NH4Cl samo 12g pa zakljucujemo da ce se NH4Cl sav potrositi, a Ca(OH)2 ce ostati u visku...

Na osnovu hemijske reakcije mozemo da tvrdimo da ako bi imali 106.98 g NH4Cl da bi dobili 2 mola NH3...samim time ako imamo 12 g NH4Cl dobicemo proporcionalno manje...tj svega 0.224 mola NH3

I sad, kad taj broj molova NH3 uduvamo u 1dm3 vode imacemo 0.224 mol/dm3 rastvor amonijaka

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 3

Za pocetak da vidimo sta se desava sa jedinjenjima kad se rastvaraju...

Na3PO4 -------> 3Na+   +   PO4(3-)

NaH2PO4  -------->  Na+   +    H2PO4-

Sad rezonujemo ...ako imamo 0.5 molova Na3PO4  dobicemo 1.5 mol Na+   i 0.5 mola PO4(3-)

Takodje ako imamo 0.25 molova NaH2PO4  dobicemo 0.25 molova Na+ i 0.25 molova H2PO4-

Na kraju da saberemo sta imamo...za Na+ ce bit ukupno 1.5 + 0.25 = 1.75 molova

PO4(3-) ce biti 0.5 molva

H2PO4- ce biti 0.25 molova

Napomena....

To je sve pod uslovom da smo zanemarili hidrolizu jer PO4(3-) ce reagovati sa vodom i H2PO4- takodje,  tako da cemo imati i male kolicine H3PO4 i HPO4-- pored H2PO4- i PO4(3-) i Na+

Ema K's picture

Sad mi je jasnije. Hvala puno