Hemija:oblast iz termodinamike

samedh's picture

U hemijskom reaktoru sa idealnim mešanjem (oslobođena toplota se trenutno ravnomerno
raspoređuje kroz zapreminu reaktora od nerđajućeg čeličnog lima debljine 5,0 mm savijenog
u cilindar spoljašnjeg prečnika od 0,55 m odigrava se egzotermna hemijska reakcija sa
promenom entalpije od 821 kJ. Za potpunu konverziju u proizvode reakcije u reakcionoj
smeši zapremine 120 L neophodno je 12 min, pri čemu se unutrašnja površina reaktora
zagreje na srednju temperaturu od 67 °C. Izračunati:
a) Toplotni fluks kroz spoljašnju površinu reaktora.
b) Termički otpor čelika.
c) Debljinu staklenog izolacionog sloja kako bi temperatura spoljašnje površine ovog sloja
bila na temperaturi od 31 °C.
d) Temperaturu okolnog ambijentalnog vazduha.