Metalni natrijum

miljanad's picture

Izvinjavam se za naslov teme, stvarno nisam znala kako drugacije da je naslovim.

Koliko molova metil-bromida reaguje sa metalnim natrijumom kada nastaje 1 mol odgovarajuceg produkta reakcije?

Resenje je 2.

Sta je metalni natrijum, NaH? Sta nastaje?

Hvala.

milicaradenkovic's picture

2CH3Br+2Na---------------->CH3CH3+2NaBr

n(CH3CH3):n(CH3Br)=1:2

n(CH3Br)=2*n(CH3CH3)/1=2*1/1=2 mol

metalni natrijum je Na

miljanad's picture

Hvala, hvala, hvala!! :)