Termohemija

danica_d's picture

U kalorimetru je 50 mL NaOH  koncentracije 3,00 mol/L neutralisano sa 50 mL klorovodične kiseline  koncentracije 3,00 mol/L. Temperatura rastvora povisila se sa 21 °C na 41 °C.
Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju, uz pretpostavku da kalorimetar nije apsorbovao energiju te da je specifični toplinski kapacitet rastvora 4,2 J/gK, a gustina obiju rastvora 1 g/mL.
R: -56,0 kJ/mol 

 

ne znam postupak ovakovih zadataka pa molim za pomoć

Predrag Milosevic's picture

Ovo je zadatak iz domena fizicke hemije...a oni narocito vole formule na koje se oslanjaju u radu...kao neki alat.

NaOH + HCl ----->   NaCl   +  H2O

Tako i mi mozemo da podjemo od formule, izraza, za toplotu

Q = m x c x dT

nase m ce biti 50g + 50g ...znaci 100g (ili 100ml ukupno i gde je gustina 1g/ml)

nase c = 4.2 J/gK

dT ce biti 41-21 = 20 K (ili C svejedno)

sta dobijemo Q = 100 x 4.2 x 20 = 8400J   ili 8.4 kJ 

toplote kada je reagovao neki broj molova (to tek treba da izracunamo)...da vidimo recimo 50ml 3M NaOH...to mu dodje 3 x 50/1000 = 0.15 molova

znaci kad reaguje 0.15 molova NaOH dobije se 8.4 kJ....a 1 mol (to je ono sto nam treba) ce biti proporcionalno vise ...56kJ

kako se oslobadja toplota znak ce biti negatican - 56kJ/mol

asterix's picture

a što naprimer da je jedan od reaktanata u suvišku? jel bi onda njegovu masu uvrstili u izraz Q=cmDT?

Predrag Milosevic's picture

Da. Toplota reakcije se vidi na termometru...Sav visak je za nas kao balast ali koji treba zagrejati...jer sta mi radimo ...izmerimo temperaturu pre i posle reakcije. Energiju i toplotu nam daje onaj broj molova koji se sav utrosio u reakciji...kad se dobije ta energija ona se sad prenosi na svu masu koja je unutar calorimetra. Takodje, nepotrebni visak kojecega bi mogao promeniti specificnu toplotu...pa ako radimo eksperiment treba uzeti rekatanata taman koliko treba da se reakcija zavrsi. Nakon toga kad odredimo toplotu reakcije...tek tada mi "stelujemo" rezultat da ispadne kao da je reagovao 1 mol NaOH recimo, a ne nekih 0.15 mola...

danica_d's picture

iskreno ne znam