Koligativna svojstva

danica_d's picture

Pripravljene su dvije vodene otopine nehlapljivih organskih tvari, A i B, koje ne disociraju.
Otopina 1, volumena 0,5 L sadrži 10 g tvari A i 20 g tvari B. Otopina 2, istog volumena i pri istoj
temperaturi kao otopina 1, sadrži 6,67 g tvari A i 30 g tvari B. Otopina 1 i otopina 2 imaju isti
osmotski tlak. Koliki je omjer molarnih masa tvari A i B?

 

Kako bi išao ovakav tip zadatka? našla sam ga na jednom sajtu no nikako da mi ispadne tačno. Rešenje je 1:3

Predrag Milosevic's picture

Ovde je kljucna informacija da je osmotski pritisak jednak....

P(pai) = icRT

ovde nam je vazan c (molarna koncentracija) i ta molarna koncentracija je jednaka i za rastvor 1 i za rastvor 2

ic1RT = ic2RT    i, R,T  nam ne trebaju i jednaki su na obe strane

c1 = c2

e sad da vidimo od cega se sastoje te nase c1 i c2....to je, u stvari zbir koncentracija A i B

svescemo sve na 1l  tj 1000ml....drugim recima rastvor 1 ce biti 20g + 40g, a rastvor 2 ce biti 13.34 + 60g

oznacicu molarnu masu A sa x

oznacicu molarnu masu B sa y

20/x + 40/y  =  13.34/x  +  60/y

sredimo to da dobijemo 

20y +40x = 13.34y  + 60x

6.6y = 20x 

y/x = 20/6.6    .................znaci 3: 1   tj 1: 3 (za A : B)

 

danica_d's picture

e sad da vidimo od cega se sastoje te nase c1 i c2....to je, u stvari zbir koncentracija A i B

svescemo sve na 1l  tj 1000ml....drugim recima rastvor 1 ce biti 20g + 40g, a rastvor 2 ce biti 13.34 + 60g

nisam baš taj deo shvatila: 

c1+c2=c3

n1/V1 + n2/V2=n3/V3

m1/M1* V1 + m2/M2*V2=...

mislili ste na ovako nešto?

Predrag Milosevic's picture

Osmotski pritisak "radi" na principu koliko molova u dm3 imas...nije bitno od cega...neke supstance A ili B...ili sve zajedno. Posto mi nemamo molarnu masu A ni B...mi zato pisemo recimo 20g/A (molarna masa) pa onda nastavimo da dodajemo sa B. Ja sam sveo sve na 1 dm3...a u zadatku su dali za 0.5l...znaci samo duple kolicine...u stvari ista stvar...osmotski pritisak je koligativna osobina...znaci koliko cestica ima...nema veze koje su...

Predrag Milosevic's picture

C1 je zbir svega sto imas (molova po dm3) u rastvoru (otopini) 1   ....a c2 je zbir svega sto imas u rastvoru 2...i c1 mora biti jednak c2 inace se osmotski pritisak razlikuje, sto nije slucaj nego su jednaki