Jednačina oksido-redukcije

Kloki's picture

Kako izjednačiti jednačinu:

XeF4 + H2O = Xe + XeO3 + HF + O2 ? Da li je moguće to uraditi na više načina? Npr.

4XeF4 + 8H2O = 2Xe + 2XeO3 + 16HF + O2. U literaturi nalazim samo sledeći način:

6 XeF4 + 12H2O = 4Xe + 2XeO3 + 24HF + 3O2. Hvala! 

Predrag Milosevic's picture

Ovde imamo primer auto oksido-redukcije.
Xe je na pocetku +4 (osidaciono stanje)...na kraju je 0 i +6.
Da bi iz +4 presao u 0 treba da dobije 4 elektrona...da bi iz +4 presao u +6 treba da izgubi 2 eletrona.
Znaci u igri mogu biti 3 atoma Xe ili 6 ili 9....a ne 4.
Recimo 3 atoma Xe reaguju ...2 atoma ce da daju po 2 elektrona ...to je 4...i ta 4 elektrona ce da primi jedan Xe.
Zasto je navedeno 6 Xe....naprosto iz razloga da ne pisemo 3/2 O2 nego 3O2