Razmatranje reakcije vodonik-peroksida, hlorovodonicne kiseline na bakar

hydrogenh2energy66@gmail.com's picture

Postovanje kolege, ja sam hemicar, i vec duze vreme razmatram hemijsku reakciju vodonik-peroksida u prisustvu hlorovodonicne kiseline na bakar. Svo moje znanje je proizvod teorije ali vise i prakse, i stvarno dokazanih ogleda. 

 

Ono sto sam iz prakse, zakljucio, jeste da samo hlorovodonicna kiselina ne nagriza elementarni bakar. Dakle nema reakcije. Iako je ovo jaka neorganska kiselina, ona hemijski nereaguje na ovaj metal, za razliku od drugih metala. 

 

Racionalizacija zasto nereaguje hlorovodonicna kiselina sa bakrom, je ta da je bakar slabije redukciono sredstvo od vodonika, dakle ima pozitivniji oksido-redox potencijal u odnosu na vodonik, pa neuspeva istisnuti vodonik iz kiseline, kao metali koji imaju negativan oksido-redox potencijal (cink,aluminijum, gvozdje, magnezijum, kalcijum).

Kada dodju u dodir samo vodonik-peroksid i bakar, takodje nema nikakve vidne reakcije. Znaci uslov da bi doslo do hemijske reakcije nagrizanja bakra, jeste dodir tri hemijska rekatnta

 

Cu + HCl + H2O2 

 

E sad na osnovu svega ovoga imam pitanje, za profesore, doktore nauka u poglavlju hemije ;

Koji su uslovi pripremanja reakcije, da bi se dobijao elementarni hlor gas, rekaciom hlorovodonicen kiseline, vodonik peroksida i bakra, jer pre davno, sam na skolovanju u Sloveniji, zapazio hemijski proces gde se izdvaja zuto-zeleni gas hlor, reakcijom hlrovodonicne kiseline, vodonik-peroksida na bakar pri, nagrizanju bakarnog filma na stampanim plocama. 

 

Kada sam u kucnim uslovima isprobao takav hemijski proces, nisam uspeo dobiti hlor gas ? zasto ?

 

Mozda odnos kocentracija rekatanata treba biti odgovoarajuci, i generalno pitanje, sta u ovoj reakciji predstavlja katalizator, vodonik-peroksid, hlorovodonicna kiselina, ili bakar ? Jer bilo koji reaktant da odsustvuje, reakcije nema ?

 

Cu + 2 HCl + H2O2  ------------- > CuCl2 + 2 H2O

Predrag Milosevic's picture

Objasnjenje sta se desava u toku ove reakcije ili bolje reci u reakcija jer ocigledno nije rec samo o jednoj nego o vise reakcija po svemu sudeci je dato u u ovom radu koji sam nasao na Internetu...i  za koji mislim da je dobro i podrzano eksperimentima.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001110?ref=...

Tu je objasnjeno sta se desava ako menjamo koncentracije ucesnika u reakciji...znaci H2O2, HCl i naravno Cu2+ (cija se koncentracija povecava kako nagrizamo bakar sto vise).

Doslo se do zakljucka da je delovanje H2O2 i HCl sinergijsko i po definiciji nije rec o katailzatoru (mada tako izgleda jer H2O2 nije uspesan sam, niti HCl, Cu2+ na pocetku nije ni postojao).

U pocetku imamo reakciju...

Cu + H2O2  +2H+ -----> Cu2+   +   2H2O

Taj Cu2+ je "sposoban" da "nagrize" Cu....(stvara se Cu+...znaci zarza je +1)

Cu2+   + Cu  ---->  2Cu+

Kiselinski anion Cl-  stvara kompleks sa Cu+ ionom..

Cu+   +nCl-  ----->  CuCln(n-1)-

Taj kompleks gde je Cu+ moze da se oksiduje do Cu2+ uz pomoc peroksida i H+

2CuCln(n-1)-   + 2H+   H2O2   ------>  2Cu2+    +2H2O   +  2nCl-

Ovde je zanimljivo da Cu2+ ucestvuje u nagrizanju sto pravdava pojavu da "stariji" rastvor "dobro radi", bolje nego svezi....

Stvaranje hlora (gasa) niko ne pominje...mada zavisi od uslova..nije iskljuceno da se nagradi...sto bi znacilo da oksidujemo hloridni anion Cl- do Cl2 (gde je hlor 0)...