Oksidacija alkohola

danica_d's picture

Kada oksidacijom alkohola nastaje aldehid a kada karboksilna kiselina? da li to ovisi o katalizatoru ili? znam da U hemijskom alkotestu oksidovanjem etanola nastaje sirćetna kiselina, a ne aldehid- nigde ne vidim da piše da nastaje etanal, a kao pravilo je da oksidovanjem primarnih alkohola nastaju aldehidi koji se dalje oksiduju u karboksilne kiseline. 

Predrag Milosevic's picture

Alkoholi mogu biti primarni, sekundarni i tercijarni...u zavisnosti gde je OH grupa "prikacena".

Primarni alkoholi podlezu oksidaciji do aldehida i dalje do kiseline....medjutim ako podesimo neke stvari mozemo dobiti u velikjoj meri i samo aldehid...recimo u rekacionoj smesi imamo alkohola u visku, a oksidacionog sredstva u manjku pa se reakcija zaustavi na aldehidima...ili ako aldehid "uklanjamo" iz smese destilacijom....

Sekundarni alkoholi oksidiraju samo do ketona...reakcija ne ide do kiseline uopste.

Tercijarni alkoholi nisu podlozni oksidaciji i tu nemamo cak ni aldehide.

Drugo pitanje je nejasno....

Ciklohesanol je sekundarni alkohol i on se oksiduje do cikloheksanona (keton)...i nema dalje reakcije do kiseline...(izuzev ako se ne raskine prsten "ciklo" na neki nacin)

 

danica_d's picture

uređivala sam post pa ga nisam spremila.

zbunila sam se zato što reakcijom alkohola etanola i Cr2O72- uz H2SO4 nastaje etanska kiselina (hemijski alkotest) a piše pravilo da oksidacijom primarnih alkohola nastaju aldehidi (bez neke posebne napomene u smislu da tom reakcijom mogu nastati i kiseline).  inače sirćetnu kiselinu i dobijemo oksidiranjem etanola? 

Predrag Milosevic's picture

Da, sircetna kiselina se dobija iz etanola...ne bas pomocu Cr2O7...nego pomocu "sircetnih bakterija"...ali u principu to je taj put od alkohola , preko aldehida do kiseline.