Elektroliza rastvora Na2SO4

Nikola Srdic's picture

Kako bi izgledala elektroliza rastvora Na2SO4? Pretpostavljam da se kao kod elektrolize NaCl odvaja NaOH u rastvoru i da na katodi od H+ iz vode postaje H2, ali sta ce se desiti na anodi sa SO4 2-?

Predrag Milosevic's picture

Dobar dan.

Da vidimo koji su procesi na anodi i katodi...pogledamo u literaturi koji su standardni elektrodni potencijali...i onda se odlucimo za onu reakciju koja ima veci elektrodni potencijal...

Katoda.

Na+ +e-  ----->  Na     Ei= -2.71V

2H2O   + 2e  ----->  H2  +   2OH-     Ei = -0.83V

Vidimo da ce ici izdvajanje H2 jer je -0.83V vece od -2.71V.

Anoda.

2H2O    -------> O2   +4H+   + 4e-      Ei=-1.23V

(ovaj negativni znak -1.23V je zbog toga sto u literaturi imamo  potencijal 1.23V ali za reakciju koja ide sa desna na levo)

2SO4--  --------->  S2O8--    +  2e-    Ei = -2.05V  (takodje negativan znak -2.05V )

I na kraju zakljucimo da ce se izdvajati O2 jer je -1.23V vece od -2.05V.

Kad poredimo dve reakcije uvek ide (s leva na desno) ona koja ima veci potencijal.

Nikola Srdic's picture

Dobar dan, hvala vam na odgovoru, ali  jos uvek nisam siguran kako bi izgledala potpuna reakcija elektrolize H2SO4 + H2O

Predrag Milosevic's picture

Dobar dan.

U ovom slucaju kada imamo kiselinu H2SO4...umesto Na2SO4....je lakse...Nemamo nikakvih dilema sta se dogadja na katodi

2H+  + 2e- -----> H2

na anodi ide

2H2O ------> O2  + 4H+  +   4e-

Ukupna reakcija bi bila...

2H2O  ------> O2 + 2H2