Zadatak - stehiometrija

boredinthehouse's picture

Za reakciju sa 1,9 g tehnitkog aluminijuma utrošeno je 17,5 cm3 30,54 mas. % rastvora hlorovodonidne
kiseline. Izračunati sadržaj nečistoća u uzorku aluminijuma, u mas.%. Hlorovodonidna kiselina i
aluminijum reaguju prema slededoj jednačini: 2Al(s) + 6HCl[aq) = 2AlCl3 (aq) + 3H2 (g). Nečistoće ne reaguju sa aluminijumom. 

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak ne bi trebalo da bude tezak...sve je prilicno jasno...imamo hemijsku reakciju koja nam govori nda na 6 molova HCl ide 2 mola Al....ili ako to prevedemo u masu ...218.36g HCl ce se trositi na 53.96g Al (ako ga imamo)

Sad se pitamo koliko smo HCl potrosili....17.5cm3...con 30.54%....to mu u gramima cise HCl dodje 5.34g........tu ide proporcija ili vec formula  17.5 *30.54/100

Sad se ponovo vratimo na podatke iz hemijske reakcija i vidimo da ce 5.34g HCl  trositi 1.32g Al (proporcija)

Sad zakljucimo da od 1.9 tehnickog Al necistoca imamo 0.58g...a to je 30.5%