Rastvori

Iri123's picture

Mala pomoč oko ovog zadatka:

Izračunaj zapreminu gasovitog hlorovodonika koja je pri normalnim uslovima potrebna za reakciju 400cm³ rastvora NaOH,ako je količinska koncentracijea c=0,5 mol/cm³

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak se bazira na hemijskoj reakciji...

HCl  + NaOH  ------>   NaCl   +  H2O

Hemijska reakcija uvek predstavlja ciste supstance...i na osnovu reakcije zakljucujemo da 1 mol NaOH treba 1 mol HCl.

U nasem zadatku je problem sto nam nisu dali cisti NaOH nego nekakav rastvor...tj NaOH u vodi....znaci,  prvo da vidimo koliko to mi cistog "suvog" NaOH imamo na raspolaganju da reaguje sa HCl

Da su nam dali 1dm3 (1000cm3) rastvora NaOH i bez racunanja bi znali da se tu nalazi 0.5 molova cistog NaOH...ali nama su dali samo 400cm3 pa procenjujemo da ce tu biti i manje od pola...

Proporcionalno ...racun kaze da se u 400cm3 nalazi 0.2 mola "suvog" NaOH, i to je ono sto nama treba za dalji racun kada hocemo da vidimo koliko HCl sada treba...

Nasa reakcija kaze da 1 mol NaOH treba 1 mol HCl...pa odmah vidimo da ce 0.2 mola NaOH trebati 0.2 mola HCl

Sad tih 0.2 mola HCl da pretvorimo u zapreminu (jer je HCl gas).

Tu koristimo znanje da je 1 mol bilo kog gasa 22.4dm3  (na STP...uzecemo te uslove temperature i pritiska)...pa ce 0.2 mola HCl biti 4.4dm3  i to je resenje