Biološke molekule- struktura

danica_d's picture

Na slici je prikazana struktura adrenalina. Koja  od tvrdnji nije tačna za adrenalin: 
190+ Adrenaline Molecular Formula Stock Illustrations, Royalty-Free ...
a) pripada primarnim aminima

b) ubraja se u fenole

c) u svojoj strukturi sadržava primarne i sekundarne OH grupe

d) nije optički aktivan 

e) heterocikličko jedinjenje

 

nisam sigurna za b) - da li je amin ili fenol? a ni e) jer mi se čini da nije heterocikličko. (nema neki drugi atom osim C u benzenskom prstenu).

Predrag Milosevic's picture

Ja bih zaokruzio a), c) i e) kao tacan odgovor.

Adrenalin nije primarni amin, nema primarnih OH grupa i nije hetreociklicno jedinjenje.

U stvari ovakva pitanja su meni uvek bila cudna....neko napravi neku klasifikaciju pa posle studenti treba da razvsrstavaju jedinjenje gde pripada...pa onda imamo dileme kad je nesto dvojako i moglo bi i ovamo i onamo...ali najbolje uradi kako traze u skoli...

danica_d's picture

nisam baš shvatila.kažete da bi zaokružili a c i e, no pod a piše da je adrenalin primarni amin, ali rekli ste da nije. 

danica_d's picture

da li bi mogao biti fenol zbog OH koji je na benzenskoj jezgri?

 

 

Predrag Milosevic's picture

Mislim da je adrenalin sekundarni amin...

https://www.toppr.com/ask/question/adrenaline-and-ephedrine-contain/

A zbog OH grupe na aromaticnom jezgru treba pripadati familiji fenolskih jedinjenja...

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturally_occurring_phenols

 

danica_d's picture

imam zadatak s glukozom i fruktozom gde treba eliminirati netačne tvrdnje, nisam sigurna u ove dve jesu li tačne ile netačne (neke sam već eliminirala pa ih nisam ovde pisala) : 
Opis fotografije nije dostupan.
a) redukcojiom jedinjenja A nastaje isključivo 1 produkt

b) redukcijom jedinjenja B nastaje isključivo 1 produkt

Predrag Milosevic's picture

Glukoza daje samo jedan proizvod redukcije...sorbitol. Aldehidna grupa se transformise u OH i taj ugljenik na kome je OH grupa nije opticki aktivan (ima dva H atoma).

Fruktoza daje dva proizvoda redukcije...sorbitol i manitol. Keto grupa ce postati OH ali je ugljenik na kome se nalazi oticki aktivan, pa ako je OH grupa sada sa desne strane dobijes D-Sorbitol, a ako je sa leve dobijes D-Manitol...znaci dva diastereoizomera tj epimera.