Kinetika hemijskih reakcija

asterix's picture

Koliko puta ce se ubrzati reakcija 2NO(g) + O2(g) -> 2NO2(g)
ako se pritisak u sistemu poveca tri puta?

-nemam niti jedan primer takvih zadataka pa ako moze pomoc !

milicaradenkovic's picture

2NO(g)+O2(g)--------------->2NO(g0

v=k*{NO}*2*{O2}

posto su u pitanju gasovi mozemo napisati

v=k*p{NO}*2*p{O2}

p1=3*p

v1=k*p*{3*NO}*2*p*{3*O2}

v/v1=k*p{NO}*2*p*{O2}/k*9*p{NO}*2*3*p*{O2}

v/v1=1/27

v1=27*v i brzina se povecala 27 puta