Pomoć za hidrolizu soli

Student's picture

Može li mi neko pomoći oko određivanja kiselosti ili bazičnosti za sljedeće soli: NaH2PO3 i Na2HPO3

H3PO3-----> H2PO3- + H+   Ka1=1,6* 10^-2

H2PO3- ------> HPO3 2-  +  H+   Ka2=7*10^-7

Po meni bi NaH2PO3 trebao reagovati kiselo, a Na2HPO3 bazno. Da li sam upravu?

 

Hvala unapred

milicaradenkovic's picture

H3PO3+H2O------------>H2PO3- + H3O+ 

posto je Ka1=1.6*10(-2) rastvor ce reagovati kiselo i so NaH2PO3 je kisela so

H2PO3- H2O------------->HPO32- + H3O+

posto je K2=7*10(-7) rastvor ce reagovati bazno i so Na2HPO3 je bazna so