Zadatak-koncentracija rastvora

Student's picture

Koncentracija rastvora Na2SO4 je 6,6%(w/v); specifična masa rastvora d=1,012 g/ml. Izračunaj:

a) Molaritet rastvora,

b) Molalitet rastvora,

c) Molsku frakciju rastvora,

d) Masenu koncentraciju rastvora,

e) Osmolaritet rastvora

Hvala :)

milicaradenkovic's picture

Jel imas resenje zadatka?

Student's picture

Nažalost nemam :(

milicaradenkovic's picture

Napisacu resenje iako nisam sigurna

a) uzmi da je V=1 l pa je 

mr=ro*V=1000*1.012=1012 g jer je d=ro

ms=w*mr=0.066*1012=66.79 g

n(H2SO4)=ms/Mr=66.79/98=0.6815 mol

{H2SO4}=n(H2SO4)/V=0.6815/1=0.6815 mol/l

b) b=n(H2SO4)/m(rastvaraca)

m(rastvaraca)=mr-ms=1012-66.79=945.21 g

b=0.6815/0.94521=0.721 mol/kg

d) y=ms/V=66.79/1=66.79 g/l

e) i=3 jer H2SO4 disosuje na 3 jona 2H+ + SO42-

Osmol=n(H2SO4)*i/V=3*0.6815/1=2.0445 osmol/l

c) x(H2SO4)=n(H2SO4)/nu.

nu.=n(H2SO4)+n(vode)

n(vode)=n(rastvaraca)=945.21/18=52.51 mol

nu.=0.6815+52.51=53.19 mol

x(H2SO4)=0.6815/53.19=0.0128