Pufer

banejeca943's picture

Koliko iznosi pH rastvora koji se dobija mesanjem 150cm3 rastvora CH3COOH koncentracije 0.4 mol/dm3 i 125cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.32 mol/dm3? Kk(CH3COOH)=1.8*10^-5 mol/dm3

milicaradenkovic's picture

CH3COOH+NaOH---------------------->CH3COONa+H2O

n(CH3COOH)=c*V=0.4*0150=0.06 mol

n(NaOH)=c*V=0.32*0.125=0.04 mol u visku je kiselina pa je 

n1(CH3COOH)=n(NaOH)=0.04 mol

n2(CH3COOH)=n(CH3COOH)-n1(CH3COOH)=0.06-0.04=0.02 mol

{CH3COOH}=n2(CH3COOH)/Vu

Vu=V1+V2=125+150=275 cm3

{CH3COOH}=0.02/0.275=0.073 mol/l

CH3COOH---------------->CH3COO- + H+

{CH3COO-}={H+}

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

1.8*10(-5)=x*2/0.073

x*2=1.314*10(-6)

x=(koren(1.314*10(-6))

x=1.146*10(-3)

pH= -log{H+}= -log{1.146*10(-3)}=2.94

banejeca943's picture

Hvala. :)

Milica i hemija's picture

Zadatak nije tacan, imam taj zadatak u zbirci, resenje je drugacije i ja mogu da dobijem takvo resenje. 

PH= PKa + log n(soli)/n(kiseline)

Pka=logKk= 4.74

n(CH3COONa)= 0.04 = n(NaOH), jer je kiselina u visku, i reaguje ovo sto nije u visku

n(CH3COOH)= 0.02, kada se od 0.06 oduzme ovo sto reaguje 0.04mola

PH= 5.04 :)

milicaradenkovic's picture

Ja sam zadatak racunala preko koncentracija i pretpostavila sam da resenje nije tacno . U svakom slucaju hvala na ispravci zadatka.