Masa

box's picture

Koja jednacina povezuje relativnu atomsku masu i masu tog atoma izrazenu u gramima? :)

milicaradenkovic's picture

Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko je masa nekog atoma veca od 1/12 mase ugljenikovog izotopa C12.

Ako ti je data relativna atomska masa a tebi se trazi masa u gramima tu masu pomnozis sa u=1.6605*10(-27) kg odnosno u=1.6605*10(-24) g