Jos jedno pitanje

andjela's picture

CsCl i CsBr tip resetke ,objasniti

milicaradenkovic's picture

CsCl je tip slican prostorno centriranoj kubnoj resetki gde u sredini kocke se nalazi cvor koji popunjavaju joni suprotnog naboja.Postoje dve jedinice kubne resetke koje cine joni Cs+ i joni  Cl- koji se ne dodiruju. Kada bi se katjoni i anjoni dodirnuli doslo bi do odbijanja jona unutar resetke. 

CsBr je tip jednostavne kubne resetke p-tip ima po jedan cvor kristalne resetke u svakom uglu.