Saša

sasa.puljic95's picture

Koliki je pH rastvora koji je nastao dodavanjem 950ml vode u 50 ml rastvora sirćetne kiseline, količinske koncentracije 0.1mol/l, ako je stepen disocijacije 2% i hvala riješenje pH=4

milicaradenkovic's picture

c2*V2=V1*c1

c1=0.1 mol/l, V1=50 ml, V2=50+950=1000 ml

c2*1=0.05*0.1

c2=0.005/1=0.005 mol/l

{H+}=c2*alfa=0.02*0.005=0.0001 mol/l pa je 

pH= -log{H+}= -log{0.00001}=4