analiticka emija

MarijanaMaja's picture

Ako se na 100 cm kubnih rastvora K2SO4 koncentracije m,mr mol/dm kubnom doda rastvor BaCl2 koncentracije 0,05 mol/dm kubnom, u dvostrukom visku u odnosu na pocetnu kolicinu SO4, izracunati finalnu koncentraciju SO4 2 minus jona?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da u ovom zadatku nedostaje koncentracija K2SO4 i zapremina BaCl2.