Koncentracija natrijevih jona

sasa.puljic95's picture

Ako se 5,3g natrijum karbonata nalazi rastvoreno u 500mL rastvora izračunati koncentraciju natrijevih jona u molovima na litar, ako je atomska masa za natrijum 23?

milicaradenkovic's picture

n(Na2CO3)=m/Mr=5.3/106=0.05 mol

0.05 mol------------------0.5 l

x mol---------------------------1 l

x=0.05*1/0.5=0.1 mol Na2CO3

c(Na+)=2*c(Na2CO3)=2*0.1=0.2 mol/l